Geonaut

De Geonaut is het vlaggenschip van BAM Nelis De Ruiter. Het schip is speciaal ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van alle voorkomende geotechnische en milieukundige onderzoeken.

Geringe diepgang

De Geonaut heeft een geringe diepgang van slechts 1.20 meter en heeft een platte bodem en daardoor is de Geonaut inzetbaar in ondiep water dat kan droogvallen zoals waddengebied en kustnabij land dat periodiek droogvalt. Het schip kan gedurende deze droogval perioden gewoon doorwerken. Het schip heeft spudpalen van 20 meter lengte en kan tot een waterdiepte van 17 meter zelfstandig aan het werk.

Gecertificeerde bemanning

De Geonaut is SI A1 gekeurd voor alle Nederlandse binnenwateren. Het heeft een ruime werkruimte en is voorzien van slaapvertrekken en verblijven voor 5 bemanningsleden. De vaste bemanning bestaat uit een schipper en boor- en sondeerpersoneel, dat naast de benodigde certificaten voor het uitvoeren van milieukundig en geotechnisch onderzoek tevens beschikt over de benodigde nautische opleidingen en certificaten.

Vaste sondeer- en boorstelling

De Geonaut beschikt over een vaste 20 tons sondeerunit met een verlengde sondeertoren zodat het tijdens getijdenwisseling langer kan doorwerken. Op het achterdek is een vaste Conrad boorstelling geplaatst voor het maken van puls- en ackermannboringen tot een diepte van 80 meter Aan boord bevindt zich een grote koelruimte voor de geconditioneerde opslag van grond- en watermonsters. Het schip is uitgerust met de modernste navigatiemiddelen waarmee het zich tot binnen een halve meter nauwkeurig op de onderzoekspunten positioneert. De uiteindelijke positie en diepte van de onderzoekslocaties worden bepaald met behulp van een vaste 06 GPS inrichting met een nauwkeurigheid van enkele centimeters.