Home

BAM Nelis De Ruiter heeft al zijn activiteiten overgedragen aan onderstaande bedrijven. Alle lopende contracten van BAM Nelis De Ruiter worden conform contractafspraken uitgevoerd. 

Voor nadere informatie kunt u onderstaande bedrijven via hun website of infoadres bereiken.

De Ruiter Grondwatertechniek bv heeft de warmte-/koudeopslag (WKO) activiteiten overgenomen alsmede de afdeling  service en onderhoud (www.deruitergwt.nl / info@deruitergwt.nl).

BAM Infraconsult bv heeft de onderdelen Geotechniek Advies, Bodemonderzoek en Milieu Advies overgenomen (www.baminfraconsult.nl / info@baminfraconsult.nl).

BAM Infra Energie & Water bv heeft de onderdelen Leidingbouw en Milieu-uitvoering overgenomen (www.bam.nl / info.Energie-Water@bam.nl).

Gebr. van Leeuwen Boringen B.V. heeft het onderdeel boringen overgenomen (www.gvlboringen.com / info@gvlboringen.com).

Kleybruggen B.V. heeft de activiteiten op het gebied van heiwerken en droge waterbouw overgenomen en heeft deze ondergebracht in de nieuwe dochterneming Nelis Infra (www.nelisinfra.nl / info@nelisinfra.nl).

Mos Grondwatertechniek B.V. heeft de bemalingsactiviteiten overgenomen (www.mos-grondwatertechniek.nl / info@mos.nl).