Milieutechnisch onderzoek Waterbodem onderzoek Hefplatform Joost Nelis Geotechnisch onderzoek HDD-Boringen Open of gesloten frontboring Leidingaanleg Bemalingen Warmte / koude opslag Leidingrenovatie